Kemikalije i reagensi.

Kemikalije i reagensi

4-compressor

Sve potrebno za vaš laboratorij na jednom mjestu. Veliki izbor kemikalija, reagensa i laboratorijskog pribora za analitičku kemiju, opću i anorgansku kemiju, organsku kemiju, fizikalnu kemiju, biokemiju, istraživanje stanica raka, staničnu biologiju i signalizaciju, istraživanje lijekova, epigenetiku, funkcionalnu genomiku i RNA, mikrobiologiju. Proizvodi su visokokvalitetni, poznatih svjetskih proizvođača Sigma-Aldrich i Merck Millipore, te uz brze i pouzdane isporuke pružamo tehničku i servisnu podršku.

Kemikalije i reagensi za:

  • HPLC i UHPLC | LC-MS | LPLC i TLC | GC | NMR | Priprema uzorka | SPE i SPME | Anorgansku analizu tragova | Volumetrijske titracije i Karl Fisher titracije | Spektroskopiju | Fotometriju | Međulaboratorijska ispitivanja- PT | Kontrolu zraka | Katalizu | Kemijske sinteze | Sintezu materijala

  • Detekciju | Elektroforezu | Elisu | Hematologiju i histologiju | Kloniranje i ekspresiju | Kulturu stanica | Magnetsku separaciju | Masenu spektrometriju | Mikrobiologiju | Mikroskopiju | PCR i pročišćavanje | Post translacijske modifikacije | Pročišćavanje nukleinskih kiselina | Pročišćavanje proteina i detekciju | Protočnu citometriju | Sintetičku biologiju | Staničnu biologiju | Western Blotting 

Iz prodajnog programa izdvajamo:

  • Analitički standardi i certificirani referentni materijali (Supelco/Merck, EP, USP, BP, Toronto Research Chemicals, CPAchem, HPC Standards, LGC Standards, Chiron, Cayman Chemical, Santa Cruz Biotechnology, Cambridge Isotope Laboratories, Labmix24, Witega)

  • Heterociklički spojevi | Anorganske tvari | Kiseline i baze | Soli | Organske spojeve | Otapala niske i visoke čistoće (HPLC, UHPLC, LC-MS, GC, NMR) | Volumetrijske otopine i koncentrati | Karl Fisher reagensi | SPE tube| QuEChERS | Stabilni izotopi

  • Aminokiseline | Antibiotici | Antitijela | Biokemikalije i reagensi | Deterdženti | Enzimi, inhibitori i supstrati | Lipidi | Peptidi | Proteini i derivati | Puferi | Ugljikohidrati

  • Mikrobiološke podloge (granulirane, praškaste i gotove) | Media Fill | RT/LI/ICR ploče

  • Oligonukleotidi | qPCR probe | miRNA, siRNA, shRNA| SYBR Green Primeri | CRISPR | ZFN

  • Nanomaterijali | Polimeri | Sinteza materijala | 3D Bioprinting

  • Sredstva za ručno i automatizirano pranje laboratorijskog posuđa

Back to Top