Medicinska oprema.

Medicinska oprema

3-compressor

Široki spektar medicinske i zaštitne opreme renomiranih svjetskih proizvođača, kojim možemo zadovoljiti sve vaše zahtjeve:

 • Oprema za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

 • Oprema za praćenje i nadzor ionizirajućeg zračenja

 • Izolacijski kabineti – mikrobiološki, PCR i za zaštitu od zračenja

 • Zaštitni laboratorijski namještaj

 • Zaštitni spremnici za pohranu radioaktivnog otpada

 • Oprema, pribor i reagensi za dekontaminaciju

 • Oprema, pribor, reagensi i standardi za kontrolu kvalitete lijekova (uključujući radiofarmake i radionuklide) i medicinskih proizvoda

 • Međunarodni programi kontrole kvalitete

 • Automatski prijenosni sustavi za testiranje integriteta rukavica na izolacijskim kabinetima

 • Sintetizatori za radiofarmake

 • Projektiranje i konzultantske usluge

Back to Top