Laboratorijska oprema i potrošni materijal.

Laboratorijska oprema, pribor i potrošni materijal

5-compressor

Laboratorijska oprema, stakleni i plastični pribor  su neophodni za uspjeh svakog laboratorija. Kombinirajući razne proizvođače kao što su Brand, Corning, Cytiva, Duran, Eppendorf, Fisher Scientific, Grant Instruments, Hamilton, Hellma, Mettler Toledo, Millipore, Whatman, Witeg predstavljamo ključne proizvode svakog laboratorija koji su potrebni za rad u laboratoriju.

Laboratorijski pribor:

 • Adapteri | Ampule | Boce za odsisavanje | Birete | Laboratorijske čaše | Laboratorijske boce | Lijevci | Hladila | Ekstraktori | Erlenmeyerove tikvice | Odmjerne tikvice | Tikvice s okruglim i ravnim dnom | Menzure | Pipete | Viale | Kivete | Epruvete | Petrijeve zdjelice | Tarionici

 • Dispenzeri | Digitalne birete | Automatske propipete | Automatske pipete | Nastavci za pipete

 • Filmovi i folije

 • Kolone | Predkolone | Potrošni pribor za kolone | TLC ploče

 • Syringe filteri | Septe | Sita

 • Filtracijski sustav | Pribor za visoki vakum | Pribor za destilaciju

 • Magnetski separatori

 • Pribor za kulturu stanica | Pribor za mikrobiologiju

 • Pribor za uzorkovanje

Laboratorijska oprema:

 • Analitičke vage | Aspiratori | Autoklavi | Vodene kupelji | Grijane cirkulirajuće i tresuće kupelji | Ultrazvučne kupelji | Oprema za hlađenje i grijanje tekućina | Suhi grijači blok | Termostat sa suhim blokom | Termoshaker | Centrifuge | Rotatori i tresilice | Vorteksi | Magnetske mješalice | Orbitalan shaker | Shaker-inkubatori | Bioreaktori | Denzitometri | Homogenizatori | Inkubatori | Laboratorijski hladnjaci i zamrzivači | Žarne peći | Sušionici | Uparivači

 • UV-VIS i VIS spektrofotometri | Termoblokovi | SPE Vacuum Manifold

 • pH metar | Oksimetar | BPK5 sustavi | Turbidimetar | Kolorimetar | Refraktometar | Titrator | Vlagomjer

 • PCR-UV kabinet | Uređaj za elekroforezu | Uređaj za Western Blotting | Brojač stanica | Uređaj za praćenje i snimanje stanica | Protočni citometri | Elisa čitači | Platforma za detekciju biomarkera | Mikroskop

 • Uređaj za membransku filtraciju | Sustav za Steritest | Uzorkivači zraka | Uređaji za kontrolu higijene u industriji tj. za praćenje biološke dekontaminacije

Back to Top